Skoči na glavno vsebino

PROJEKT SIMBIOZA


Trajanje projekta: celo šolsko leto
Koordinatorica: mag. Nina Kolenc
Uradna stran projekta

Projekt Simbioza Skupnost je nadgradnja projekta Simbioza Šola (2014-2020), ki je v mrežo vključeval osnovne in srednje šole.

Projektu se sedaj lahko priključijo tudi vrtci, knjižnice, društva, domovi za starejše občane in ostale organizacije, ki lahko v lokalnem okolju izvajajo različne medgeneracijske aktivnosti. Simbioza Skupnost je skupno ime za sodelovanje v različnih projektih, ki podpirajo temeljne vrednote: medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo in vseživljenjsko učenje

Simbioza Skupnost se trudi spreminjati slovensko družbo v trajno, vključujočo skupnost, ki se zaveda pomena tako izkušenj starejših kot energije mlajših.

Na naši šoli smo pred leti že sodelovali pri projektu Simbioza Šola in Simbioza Giba.

Projekt obsega naslenje aktivnosti:

  • promocijo in izvajanje aktivnosti na področju medgeneracijskega sodelovanja (pisma za starostnike…),
  • prostovoljstva (sodelovanje v humanitarnih akcijah),
  • vseživljenjsko učenje, informacijsko komunikacijske tehnologije (računalniški tečaj za starejše),
  • zdravje, telesne aktivnosti (Simbioza Giba, kjer skupaj s starimi starši oz. starješimi preživimo nekaj telesno aktivnih ur) in
  • dejavnost obveščanja o medgeneracijskem druženju in tako prispevamo k vključujoči družbi.

Vse te aktivnosti bomo izvajali v sklopu predmeta Neobvezni izbirni predmet šport, šport ali

v sklopu dneva dejanosti (npr. Skrb za zdravje) pod naslovom Simbioza Skupnost.

Podorobnejša predstavitev projekta Simbioza Skupnost-Simbioza:

Vse informacije vezane na projekt, kot so na primer računalniške delavnice… so dostopne na spletnem naslovu https://simbioza.eu/projekti/simbioza-skupnost

Dostopnost