Skoči na glavno vsebino

PROJEKT SLOFIT


Trajanje projekta: celo šolsko leto
Koordinatorica: mag. Nina Kolenc
Uradna stran projekta

SLOfit je nadgradnja uveljavljenega nacionalnega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine – športnovzgojnega kartona (ŠVK). Več kot polovica Slovencev nas je v otroštvu že bila vključenih v športnovzgojni karton, s katerim že več kot 40 let na Fakulteti za šport, Univerze v Ljubljani, zbirajo in obdelujejo podatke iz celotne Slovenije. Zbrani in obdelani podatki se uporabijo za načrtovanje potrebnih ukrepov na ravni šoli in za sistemske ukrepe za zdravo prihodnost naših otrok na ravni države.

Projekt obsega naslenje aktivnosti:

  • ažuriranje in arhiviranje podatkov v SLOfit sistemu;
  • meritve za športno vzgojni karton oz. SLOfit za učence;

seznanitev otrok, učiteljev in staršev z rezultati meritev SLOfit in informacijami na temo SLOfita;

  • seznanitev s spletno stranjo SLOfit;
  • seznanitev z možnostjo merjenja za SLOfit odrasli.

Podorobnejša predstavitev aktivnosti:

1.  Ažuriranje in arhiviranje podatkov v SLOfit sistemu: Vsako šolsko leto je potrebno na novo urediti in posodobiti arhiv podatkov, ki je potreben za izvedbo SLOfit.

2. Meritve za športno vzgojni karton za učence: Vsako leto aprila v sklopu Športnovzgojnega kartona (ŠVK) na vseh osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji ugotavljamo, vrednotimo in spremljamo tvoj telesni in gibalni razvoj z enajstimi ŠVK merskimi nalogami: tremi za ugotavljanje telesnih značilnosti in osmimi za ugotavljanje gibalnih sposobnosti. 

3. Seznanitev otrok, učiteljev in staršev z rezultati meritev SLOfit in informacijami na temo SLOfita: Po izvedbi meritev za SLOFIt, ki poteka v mesecu aprilu, se rezultati meritev v skladu z danimi navodili pošljejo na Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani. Poslani rezultati se na omenjeni fakulteti obdelajo in posredujejo nazaj na šolo. Z rezultati meritev so seznanjeni učitelji na šolah. V kolikor so starši in zdravniki pristopili in dali soglasje za dostop do SLOfit sistema, imajo tudi oni dostop do obdelanih podatkov meritev SLOfit za svojega otroka.

4. Seznanitev s spletno stranjo SLOfit: Na svetovnem spletu lahko najdemo spletno stran SLOfit, ki obsega vse informacije na temo projekta in širše. Če vas zanima o slofit šolarju, slofit odrasli, aktualne novice glede športa…potem ste vljudno vabljeni k ogledu spletne strani www.slofit.org/

5. SLOfit odrasli:

SLOfit odrasli je nadgradnja uveljavljenega spremljanja telesnega in gibalnega razvoja v slovenskem šolskem okolju (Športnovzgojni karton), ki vam omogoča spremljanje telesne zmogljivosti tudi v odrasli dobi. Njegov namen je spodbuditi odrasle k diagnosticiranju in spremljanju njihove telesne zmogljivosti za ustrezno načrtovanje in izvedbo vadbenih programov in samoorganizirane športne in druge telesne dejavnosti. Za čim večjo uporabnost SLOfit podatkov so nadgradili aplikacijo Moj SLOfit, s katero lahko odrasli dostopate do vaših SLOfit podatkov in tudi ŠVK podatkov iz šolskega okolja, če jih imate shranjene. Z aplikacijo do SLOfit poročil poleg vas lahko dostopajo tudi vsi, ki jim vi omogočite dostop do podatkov, npr. kineziolog, trener, zdravnik.

Več na spletni strani: www.slofit.org

Dostopnost